HKU Studentportal
HKU Studentportal
 • Volg ons op facebook
 • Volg ons op twitter

In de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2017 kreeg de opleiding HKU Muziek en Technologie van studenten een aantal hoge scores en er kwamen een aantal verbeterpunten naar boven.

Bedankt!

Allereerst bedankt voor het invullen van de enquête! De resultaten geven ons waardevolle inzichten we vervolgens omzetten in een aantal acties. Hier vindt je een overzicht, analyse en de acties die we gaan ondernemen o.a. naar aanleiding van die uitkomsten.

Waar kan het beter?

In algemene zin zie je in het overzicht dat we licht gezakt zijn (van 4,22 naar 4,14). Naar ons idee (en wat we ook mee krijgen vanuit andere gesprekken met studenten en overlegorganen zoals de opleidingscommissie) zijn hier een aantal oorzaken voor aan te wijzen:

 • we zitten dit studiejaar in een, voor ons, nieuw gebouw waar minder ruimte is vergeleken met de locatie in Hilversum: we passen er in met de drie schools maar het is duidelijk ‘passen en meten’.
 • een nieuw gebouw betekent ook een andere cultuur vergeleken met de cultuur zoals die in Hilversum aanwezig was: de manier om bijvoorbeeld iets ‘geregeld’ te krijgen als student werkt anders dan in Hilversum.
 • er is heel veel gedoe, onrust en algemene onvrede veroorzaakt door het falen en verkeerd gebruik van de roostersoftware WebUntis waardoor regelmatig lessen verdwenen uit het rooster, docenten weer andere roosters zagen dan studenten, lokalen dubbel geboekt waren, verkeerde lokalen zonder AV-voorzieningen geboekt waren, etc.
 • er zijn mooie nieuwe studiofaciliteiten maar de ‘dode ruimte’ uit Hilversum is weggevallen en het gebruik van de uitleen is zo’n 30% hoger vergeleken met vorig jaar. Dit laatste heeft duidelijk te maken met een toename in (samenwerkings-)projecten met andere HKU-schools en met de buitenwereld maar geeft dus ook langere wachtrijen bij de uitleen.
 • specifiek voor de MMus-opleiding is het gegeven dat die opleiding hard groeit: zoals het er nu uitziet, groeien we in 2 jaar tijd van 30 naar 50 studenten met als gevolg dat er ruimtegebrek is voor de MMus-studenten en dat de begeleiding op een aantal momenten ook tekort schiet.

Positief is dat beide punten rond de stage een betere score hebben gekregen vergeleken met vorig jaar. Dat is mooi want daar hebben we ook specifiek op ingezet qua voorbereiding en begeleiding. Tenslotte: kijk je naar MT in vergelijking met het HKU-gemiddelde dan zie je dat we op alle punten (behalve bij ‘het studierooster’) hoog scoren.

Welke acties gaan we ondernemen?

 • we gaan werken met één ervaren roosteraar voor de gehele IBB-laan waardoor er in principe geen rare overschrijvingen, wegvallers, e.d. meer plaats kunnen vinden.
 • het lokalengebruik is inmiddels geanalyseerd en we weten nu beter wie wanneer welk type lokaal nodig heeft. Daarnaast gaan we goed ‘monitoren’ of alle ruimtes wel gedurende de hele week gebruikt worden: een projectlokaal dat slechts één keer in de week gebruikt wordt voor een vergadering kan natuurlijk op andere dagen door andere studenten gebruikt worden.
 • we zijn momenteel het gebruik van de uitleen aan het inventariseren en analyseren zodat we ons beter kunnen voorbereiden op pieken in de uitleen.
 • er komt in de toekomst weer een nieuwe ‘dode ruimte’. Met dank aan Eelco mag Ampco-Flashlight de schuimrubberen punten uit de 'dode ruimte' in Hilversum weghalen (vertegenwoordigen een waarde van ruim 1 miljoen) en bouwen zij m.b.v. dat schuimrubber een nieuwe ‘dode ruimte’ in een van hun locaties in Utrecht waar jullie dan vervolgens ook weer gebruik van kunnen maken. Op welke termijn die nieuwe ‘dode ruimte’ gereed komt is op dit moment nog onduidelijk maar we houden jullie op de hoogte.
 • in dit lopende jaar worden er weer verbeteringen aangebracht in de faciliteiten: er komt een nieuw studiomeubel voor Regie 3. Daarnaast gaan we kijken naar de uitbreiding van de surround-faciliteiten en er wordt geïnvesteerd in instrumenten & backline (drumkit, versterkers, etc.). Voor 2018 wordt er een plan gemaakt waarin we gaan samenwerken met het Utrechts Conservatorium (UC) waardoor we betere vleugels/piano’s gaan krijgen zodat opnames ook een hoger niveau kunnen krijgen.
 • er zijn twee MMus-ruimtes op de 2e verdieping beschikbaar gesteld. In deze ruimtes zijn werkplekken ingericht waar MMus-studenten met hun eigen apparatuur kunnen werken. Sander Huiberts heeft de leiding van de MMus overgenomen van Jeroen van Iterson en Claudia van den Hoeven is nu de vaste tutor van de MMus.
 • we zijn bezig om alle informatie die belangrijk is voor studenten meer bij elkaar te brengen zodat je niet meer op allerlei plekken hoeft te gaan zoeken. 
 • voortaan zullen de OC-studentleden en klassenvertegenwoordigers uitgenodigd worden bij de twee grote docentenvergaderingen. Enerzijds betekent dit dat die studenten op die manier directer op de hoogte blijven van allerlei ontwikkelingen die er bij MT spelen, anderzijds zullen we die studenten ook vragen tijdens zo’n docentenvergadering mee te werken aan onderwijsontwikkeling vanuit het studentenperspectief.
 • dit studiejaar gaan we structurele ‘ontmoetingen’ organiseren tussen alle studiejaren en de opleiding: we roosteren elk semester voor ieder studiejaar een aparte bijeenkomst met een studieleider of docent en tutor waarin dan ‘lopende zaken’ besproken kunnen worden: "Wat speelt er?" "Welke vragen leven er bij studenten?" "Welke vragen leven er bij de opleiding?" etc.

Resultaten 2017

Download hier de resultaten van HKU Muziek en Technologie (pdf)

Vragen

In geval van vragen kan je altijd je tutor, docent, of school-directeur (Rens Machielse) opzoeken. Spreek ze aan in de gang of zoek ze op in docentenkamers 1.38/1.55. Mailen kan ook, het adres is altijd voornaam.volledigeachternaam@hku.nl. MT is allesbehalve een hiërarchische organisatie. Tutoren, docenten en school-directeur zijn gemakkelijk benaderbaar dus maak daar gebruik van!