HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

In de Nationale Studenten Enquête (NSE) kreeg de opleiding HKU Muziek en Technologie van studenten een aantal hoge scores en er kwamen een aantal verbeterpunten naar boven.

Tevreden

De uitkomsten van de NSE 2016 laten een relatief stabiel beeld zien. Op sommige punten zijn we wat achteruit gegaan, op sommige punten wat vooruit en op sommige punten zijn we gelijk gebleven.

Waar kan het beter?

Punten van aandacht die wij zelf er uit halen zijn:

• stagebegeleiding: het gaat hierbij met name om het contact tussen de student en de opleiding tijdens de stage. Inmiddels hebben alle docenten uren gekregen om minimaal één keer tijdens de stage contact te hebben met de student.

• studierooster: op de nieuwe locatie (IBB-laan) gaan we werken met het roosterprogramma dat daar al langer gebruikt wordt: Webuntis. Ook dit nieuwe systeem brengt uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld bij de keuzetrajecten die bij HKU Muziek en Technologie gewoon zijn. Er wordt nu gekeken hoe we deze eventuele belemmeringen kunnen omzeilen. Dit is een structureel punt van aandacht binnen de onderwijscommissie (OC), hier blijven we dus naar kijken in de toekomst.

Bedankt!

Tenslotte willen we iedereen bedanken voor jullie medewerking aan deze NSE. In 2015 hadden we een deelname van 34%, dit steeg in 2016 naar 51%! Een enorme toename en we hopen dat in 2017 iedereen weer net zo enthousiast meedoet! Jullie feedback is van groot belang voor ons omdat het laat zien hoe het een en ander ervaren wordt. Heb je een vraag? Stel hem aan school-directeur Rens Machielse.

Resultaten

Download hier de resultaten van HKU  Muziek en Technologie (pdf)

Lees verder