HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

In de Nationale Studenten Enquête (NSE) kreeg HKU Media kreeg van de studenten een dikke voldoende. Maar uit de feedback blijkt ook kritiek en zorgen.

Ruim de helft van de Media-studenten heeft de NSE ingevuld. Dit is een stevige opkomst waardoor de cijfers echt bruikbaar zijn. Hierbij vind je de uitkomsten met feedback van de school.

Faciliteiten

Het kost tijd voordat het nieuwe gebouw op Oudenoord ‘ons’ gebouw wordt en de faciliteiten op orde zijn. De afwezigheid van de Mediatheek wordt gevoeld, evenals het heen en weer fietsen naar de werkplaatsen op de Ina Boudier-Bakkerlaan. Sinds februari zijn er al verbeteringen aangebracht en komend studiejaar gaan we daar mee door: zo komt de Mediatheek deze zomer naar Oudenoord. Ook een groot deel van de fotografiewerkplaats verhuist deze zomer. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er ook komend studiejaar nog begrip gevraagd wordt, want de laatste werkplaatsen komen pas in februari 2017 naar de Oudenoord.

Afstudeerrichtingen

Bij Animation valt op dat studenten in z’n algemeenheid kritischer zijn op de opleiding, maar wel tevredener over de inhoud, docenten, toetsing, voorbereiding op het werkveld en de stages. De studiefaciliteiten zullen ook komend jaar veel aandacht blijven vragen. Dan gaat het om de mediatheek, maar ook om voldoende (en goed met computers gefaciliteerde) projectruimtes.


Bij IMT zijn studenten in zijn algemeenheid meer tevreden zijn over de opleiding, maar op onderdelen veel kritischer. De studiefaciliteiten (met name Mediatheek) en de stages springen daarbij in het oog. Bij IMT wordt al gezocht naar een wat meer ‘eigen IMT-plek’ op Oudenoord en de stagebegeleiding wordt komend jaar versterkt.


Bij Photography valt op dat studenten over de hele linie veel positiever zijn gaan oordelen. Met als uitzondering de studiefaciliteiten (met name Mediatheek) en de roostering.


Bij Illustration valt op dat studenten positiever oordelen over de roostering en de docenten. Maar ik lees zorgen over de studielast en faciliteiten. En jullie zijn uitgesproken kritisch over de stages. We gaan uitzoeken wat daar aan de hand is.


Bij Graphic Design valt op dat jullie positiever oordelen over de roostering en de stagebegeleiding. Maar er zijn zorgen over de algemene kwaliteit van de opleiding (inhoud, onderzoek, voorbereiding beroepsloopbaan).


Bij AVM valt op dat studenten over de hele linie veel positiever oordelen. Dat is natuurlijk fijn. De uitzondering daarop zijn de studiefaciliteiten (met name Mediatheek), de roostering en de stagebegeleiding. Dit laatste punt is wellicht snel aan te pakken. De wens die er binnen AVM leeft om meer ruimtes voor vierdejaars beschikbaar te stellen, is veel ingewikkelder. Dat gesprek over ruimte, afstuderen en stappen in het professionele werkveld zullen we komend jaar op een andere, creatieve manier open met elkaar moeten voeren. Ook dat blijft aandacht vragen.

Hoe verder?

De studieleiders bespreken - voor zover mogelijk - samen met de tutor, de resultaten met de verschillende klassen en in het klassenvertegenwoordigersoverleg. Peter de Vries, directeur van HKU Media, bekijkt met de opleidingscommissie welke verbeteringen we n.a.v. deze enquete kunnen en moeten aanbrengen. Heb je vragen of opmerkingen? Bespreek het met je studieleider of de opleidingscommissie.

Resultaten per afstudeerrichting

Animation (pdf)

AVM (pdf)

Graphic Design (pdf)

Illustration (pdf)

IMT (pdf)

Photography (pdf)