HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

In de Nationale Studenten Enquête (NSE) kreeg de Master Crossover Creativity van studenten een aantal hoge scores en er kwamen een aantal verbeterpunten naar boven.

Wij zijn uiteraard vooral trots op de hoge scores voor de sfeer in de opleiding en of je opleiding zou aanraden bij anderen.

De resultaten bevestigden ons ook in een aantal verbeterpunten voor de opleiding. Vooral toetsen en beoordelen, de roostering en informatievoorziening springen eruit.

Verbeteringen

We zijn al bezig om zaken rond de innovatie break outs, de roostering van de tentamens en de preview beter te organiseren en te communiceren. Daarnaast zijn beoordelingsformulieren voor de end-year assessment herstructureerd en zijn specifiekere richtlijnen geformuleerd voor de supportive narrative / geschreven contextualisatie.

Programma volgend jaar

We kijken ook naar het verbeteren van het programma voor volgend jaar om zo de (uit)werking van “de kaartjes” te verbeteren,  toetsen en beoordelen aan te scherpen en meer ondersteuning te bieden op de inhoud van de frames. We willen de bootcamp meer richten maken, maakprocessen en interdisicplinaire samenwerking. Daarnaast komt er meer aandacht voor team teaching en afstemming tussen de verschillende coaches. Een groot deel hiervan hebben we inmiddels uitgewerkt in de nieuwe studiepuntentabel, de modulebeschrijvingen, het jaarrooster, de planning en andere ondersteunende documenten. 

Contact

Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met Sander of Hanke.