HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

In de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2017 kreeg de opleiding HKU Beeldende Kunst van studenten een aantal hoge scores én er kwamen een aantal verbeterpunten naar boven.

Dank voor jullie reacties - ruim 46% heeft gereageerd.

Tevreden

De tevredenheid met de opleiding Fine Art is iets gedaald, maar nauwelijks significant. Wel is er een uitschieter bij de beoordeling van de studiefaciliteiten.

Verbeterpunten

We werken toe naar een goede begeleidingsstructuur in de opleiding, met meer aandacht voor het tutoraat. Daarnaast werken we aan de verbetering van de communicatie over het bestaande programma richting studenten en docenten, een inwerktraject voor nieuwe docenten en op langere termijn een herziening van het afstudeerprogramma en een verbetering van de relatie tussen onderzoek en maakactiviteiten.

We pakken de resultaten van de enquête op in samenwerking met de opleidingscommissie en de klassenvertegenwoordigers. Als jullie suggesties of ideeën hebben dan horen we dat graag

Resultaten

Download hier de NSE-resultaten van Fine Art (pdf)

Lees verder

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met studieleider Frank Koolen.