HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

In de Nationale Studenten Enquête (NSE) kreeg de Docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving van studenten een aantal hoge scores en er kwamen een aantal verbeterpunten naar boven.

Dank voor jullie massale reactie - 68% heeft gereageerd.

Tevreden

Wij zijn vooral tevreden met de mooie scores voor de sfeer in de opleiding, of je opleiding zou aanraden bij anderen en de kwaliteit van de docenten. 

Tegelijkertijd zien we dat een aantal scores wat dalend zijn (hoewel bijna nergens significant). Misschien heeft dat ook te maken gehad met de uitdagingen die de verhuizing afgelopen januari met zich mee hebben gebracht.  

Verbeterpunten

De belangrijkste verbeterpunten voor de opleiding richten zich op de roostering, de informatievoorziening, de studielast en de stage.


Verbeteringen

We zijn druk bezig om een aantal zaken op basis van jullie feedback voor volgend jaar te verbeteren:

  • Zo komt er meer aandacht en ruimte voor stages in de opleiding, al vanaf het eerste jaar in het programma.
  • We willen meer ruimte maken voor keuzevrijheid en differentiatie. Daarom zijn we vorig jaar al gestart met het Project Bouw in het vierde jaar. Daar voegen we komend jaar ook meer positioneringsruimte aan toe. We werken eraan om die keuzevrijheid ook eerder in de opleiding mogelijk te maken. Tegelijkertijd werken we aan een betere integratie in het theorieprogramma van de opleiding.
  • Als het gaat om de informatievoorziening vanuit de opleiding, valt het op dat jullie de informatie over de opzet van de opleiding onvoldoende waarderen. In dezelfde categorie valt op dat de studieresultaten minder tijdig bekend zijn dan voorheen (dit speelt vooral in de deeltijd). Beide onderwerpen hebben onze aandacht en we zullen de benodigde inspanningen leveren om het weer op het oude niveau te krijgen.
  • Voor de voltijd is de spreiding van de studielast over de verschillende momenten in het jaar niet gelijk en er zijn momenten van grote piekbelasting. We proberen de opdrachten en tentamens beter op elkaar af te stemmen. Daarvoor gaan docenten vaker met elkaar vergaderen.
    Tegelijkertijd zullen we het herkansingsbeleid opnieuw bekijken, omdat jullie aangeven dat het moeilijk is om zonder vertraging de verschillende onderdelen af te ronden.

Resultaten

Download hier de resultaten van HKU Beeldende Kunst (pdf)

Lees verder

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ellen.