HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

In een aantal situaties word je door HKU automatisch voor je opleiding uitgeschreven.

Wanbetaling

HKU hanteert het beleid dat ingeschreven studenten die het verschuldigde collegegeld niet hebben voldaan, uitgeschreven worden. De procedure hiervoor is als volgt:


Wanneer de verschuldigde termijn van je collegegeld niet afgeschreven kan worden of niet op tijd is betaald, krijg je de maand erop een aanmaning van HKU. Als je na deze aanmaning nog steeds niet aan je betalingsverplichting voldoet, stuurt HKU je nog een keer een aanmaning, de pré-incassobrief. De kosten van het versturen van deze brief worden aan jou doorberekend. Als je na twee maanden nog steeds niet hebt betaald, zal HKU je uitschrijven met ingang van de tweede maand volgend op de datum van de eerste aanmaning.


Na uitschrijving ben je nog steeds verplicht het collegegeld over de maanden dat je stond ingeschreven te betalen. Zolang je nog een betalingsachterstand hebt, wordt een nieuw verzoek tot inschrijving niet in behandeling genomen.


Zie ook het reglement inschrijving op de pagina over Reglementen.

BSA

Als je een bindend studieadvies (BSA) krijgt tijdens het lopende studiejaar word je uitgeschreven en heb je recht op restitutie van een deel van het collegegeld. Dit wordt automatisch afgehandeld.


Lees meer over BSA

Studiefinanciering

Zodra je bent uitgeschreven vervalt je eventuele recht op studiefinanciering. Geef je uitschrijving zelf door aan DUO.