HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Naast de reguliere studiefinanciering zijn er een aantal speciale regelingen. Op deze pagina vind je hier meer over.

Collegegeld krediet

Naast een gewone lening kun je bij DUO ook een lening aanvragen voor het betalen van je collegegeld. Dit wordt collegegeldkrediet genoemd en is een onderdeel van de studiefinanciering. Het wordt per maand uitbetaald.

De hoogte van het krediet wordt bepaald door de hoogte van jouw collegegeld. Studenten die het instellingstarief betalen kunnen tot maximaal 5x het wettelijk tarief lenen. Na je studie betaal je het geleende bedrag terug onder dezelfde gunstige voorwaarden als het terugbetalen van een studieschuld.

Bijverdienen

Studenten die recht hebben op basisbeurs mogen per kalenderjaar naast de studiefinanciering een bepaald bedrag bijverdienen. Als je meer verdiend hebt vordert DUO het bedrag terug dat je te veel hebt verdiend. Het terug te betalen bedrag is maximaal het beursbedrag (incl. tegenwaarde studentenreisproduct) dat je in dat kalenderjaar hebt ontvangen.


Wat telt mee?

Let op! Voor je inkomen telt onder meer ook mee

• een uitkering
• lijfrente
• alimentatie voor jezelf van een ex-partner
• vakantiegeld
• belastbare reiskosten
• stagevergoedingen

Kijk voor meer informatie op de site van DUO om zeker te zijn dat je straks niets terug hoeft te betalen.Let op: bovenstaande is niet van toepassing op studenten die vallen onder het nieuwe studiefinancieringsstelsel dat per 1 september 2015 ingaat.

Tegemoetkoming leraren

Studenten die een HKU lerarenopleiding volgen (voltijd of deeltijd), kunnen in aanmerking komen voor een 'Tegemoetkoming leraren'.

Of je recht hebt op deze tegemoetkoming en hoeveel je precies krijgt, hangt onder meer af van de hoogte van je inkomen en je nationaliteit. Je mag bovendien geen recht hebben op een andere vorm van financiering van DUO.

Je vindt voorwaarden en een aanvraagformulier op de website van DUO.

EU- en EER-studenten

EU- en EER-studenten die hier werken kunnen in aanmerking komen voor studiefinanciering (voor de duur van hun dienstverband.). Dit geldt voor voltijdstudenten die

• de nationaliteit bezitten van een land van de EER of Zwitserland,

• in Nederland wonen,
• jonger zijn dan 30 jaar, en

• in dienstverband (met een arbeidscontract) minimaal 56 uur per maand in loondienst werken.

Voor aanvraagformulieren kun je terecht bij DUO.

EER landen

België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannie, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Tsjechië, Slowakije, Slovenië en Zweden, plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

meer informatie

Kijk voor meer informatie over deze regelingen op www.duo.nl