HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Heb jij je tussentijds uitgeschreven en sta je niet ingeschreven bij een andere universiteit of hogeschool? Dan heb je misschien recht op restitutie van een deel van het betaalde collegegeld.

Het bedrag waar je recht op hebt wordt berekend vanaf de datum van uitschrijving. Hierbij is het relevant welk collegegeldtarief je betaalt: wettelijk of instellingstarief.

Wettelijk tarief

Bij uitschrijving voor 1 juni heb je recht op restitutie van 1/12 deel van het collegegeld voor iedere maand die je niet meer staat ingeschreven. Doe uiterlijk 31 mei een uitschrijfverzoek via Studielink om in aanmerking te komen voor restitutie. Bij latere uitschrijving heb je geen recht meer op restitutie van collegegeld.

Bij afstuderen gelden soms andere uitschrijfregels. Lees meer over uitschrijven bij afstuderen.

Het recht op studiefinanciering vervalt na uitschrijven.

Instellingstarief

In de berekening van restitutie wordt rekening gehouden met twee wachtmaanden.
Alleen bij uitschrijving voor 1 april ontvang je 1/12 deel van het collegegeld terug voor iedere maand die je niet meer staat ingeschreven minus twee wachtmaanden. Bij een latere uitschrijving krijg je geen collegegeld terug.

Er geldt geen wachttijd voor restitutie als jij je uitschrijft na afstuderen of door ziekte of overmacht. Meld bijzondere omstandigheden altijd tijdig bij de studentendecaan.
Bij afstuderen gelden soms andere uitschrijfregels. Lees meer over uitschrijven bij afstuderen.

Terugstorting

De wijze waarop restitutie wordt teruggestort is afhankelijk van hoe je jouw collegegeld hebt betaald:
a) in een keer betaald: het gedeelte van het collegegeld waar je recht op hebt wordt direct teruggestort.
b) in termijnen betaald: de machtiging wordt stopgezet en reeds betaalde termijnen worden verrekend.

Geen recht

Als extraneus heb je nooit recht op restitutie van het examengeld.

Dit geldt tevens voor alle vormen van contractonderwijs bij HKU.

De regels voor restitutie collegegeld zijn vastgelegd in het Reglement Inschrijving 2017-2018, deze kun je terugvinden op de pagina studentportal.hku.nl/reglementen.