HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Als je HKU machtigt om het collegegeld van je rekening af te schrijven gelden een aantal regels.

Regels

1. Om een machtiging af te kunnen geven moet je beschikken over een bankrekening (géén spaarrekening) in een SEPA-land.

Iemand anders kan ook voor jou betalen, bijvoorbeeld een ouder. In dat geval geef je in Studielink aan dat iemand anders voor jou het collegegeld betaalt. Let op! Degene die betaalt moet over DigiD beschikken.

2. Er moet voldoende saldo op de rekening aanwezig zijn op het moment dat het collegegeld wordt afgeschreven.

3. De rekening kan niet worden opgeheven voordat de laatste termijn is voldaan.

4. De machtiging kan niet worden ingetrokken.

5. Een digitale machtiging via Studielink kan maar één keer worden afgegeven en kan niet worden gewijzigd.

Als je nog iets wilt wijzigen nadat je een digitale machtiging hebt afgegeven, moet je bij de Servicebalie Studentzaken aan de Nieuwekade 1 in Utrecht langskomen om een machtigingsformulier in te vullen.

Bij problemen

Als het verschuldigde bedrag niet automatisch kan worden afgeschreven door een gebrek aan saldo of onbevoegdheid om over het saldo te beschikken, brengt HKU je hiervan schriftelijk op de hoogte. Jij moet dan het verschuldigde bedrag overmaken op het door HKU opgegeven rekeningnummer.

Als je het verschuldigde bedrag niet binnen de schriftelijk aangegeven termijn betaalt, dan ben je zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. De vordering wordt dan overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder. Alle daaruit voortvloeiende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten zijn voor jouw rekening.

Als je, om welke reden dan ook, het collegegeld niet betaalt, heeft dit consequenties voor het volgen van colleges en het gebruik van faciliteiten van HKU. HKU zal je uiteindelijk ook uitschrijven. In dit geval komen eerder overeengekomen termijnafspraken te vervallen, waardoor het totale resterende collegegeld direct opeisbaar wordt.

Lees meer over uitschrijven door HKU