HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Het profileringsfonds biedt financiële ondersteuning voor bestuursbeurzen, talentbeurzen en afstudeersteun bij bijzondere omstandigheden.

Meld bijzondere omstandigheden altijd tijdig bij de studentendecaan om later mogelijk in aanmerking te kunnen komen voor het profileringsfonds. Je kunt nooit met terugwerkende kracht aanspraak maken op het fonds.

Afstudeersteun

Als je door ziekte, zwangerschap of familieomstandigheden studiepunten misloopt, dan kun je dit vaak nog inhalen tijdens je studie. Soms leidt het echter tot langer studeren. Het profileringsfonds van HKU kan je bepaalde gevallen tegemoet komen in de extra kosten die je maakt bij langer studeren als gevolg van bijzondere omstandigheden.

Aanvraag
Je kunt een tegemoetkoming voor vertraging opgelopen in studiejaar 2016-2017 aanvragen tussen 1 september en 1 december 2017. Gebruik hiervoor onderstaand aanvraagformulier.

Aanvraagformulier Afstudeersteun (docx)

Bestuursbeurzen

Studenten die in de CMR, MR en OC van de HKU zitting nemen krijgen de daarvoor beschikbare bestuursbeurs uit het profileringsfonds automatisch via het bestuursbureau.

HKU studenten die gezamenlijk met studenten van de UU of de HU in een bestuur van een studentenorganisatie kunnen ook een bestuursbeurs aanvragen. De procedure hiervoor loopt via de UU. Lees meer over de aanvraagprocedure.

Lees ook de Handleiding voor uitbetalen bestuursbeurzen (pdf)

Talentbeurzen

De talentbeurzen voor niet-EU studenten wordt automatisch toegekend aan studenten die aan de voorwaarden voldoen.

Alle details lees je in het officiële: