HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Er zijn een aantal beurzen en fondsen specifiek voor studenten die na hun afstuderen naar het buitenland willen voor een vervolgstudie, stage of project. Je kunt je aanmelden voor meerdere beurzen tegelijk.

Het VSBfonds stelt elk jaar beurzen beschikbaar voor vervolgstudie in het buitenland. Bij een aanvraag zijn een goed gemotiveerd studieplan en maatschappelijke betrokkenheid belangrijke criteria.

Het VSB fonds is geinteresseerd in wat je naast je studie hebt gedaan waaruit je verbinding met je omgeving blijkt.


HKU kan per jaar 2 à 3 kandidaten voordragen voor een vervolgstudie van minimaal 3 en maximaal 24 aaneengesloten maanden. De selectie hiervan wordt door HKU zelf gedaan.


De sluitingsdatum voor aanmelding is 1 maart voor het daaropvolgend studiejaar. Je kunt ook nog in het jaar na je afstuderen een VSBfonds beurs aanvragen. Voor meer informatie: www.studiebeurs-buitenland.nl.

VSB fonds toekenningen

Lees verder

Cultuurfondsbeurzen zijn bedoeld voor vervolgopleidingen of onderzoek in het buitenland met een minimale duur van 3 maanden. De doelstelling is dat je hiermee een brug slaat naar jouw geambieerde toekomst als bijvoorbeeld acteur, beeldend kunstenaar, musicus of wetenschapper.

Cultuurfondsbeurzen bedragen, afhankelijk van de kwaliteit en de kwantiteit van de aanvragen € 1.500, € 2.500, € 5.000, € 7.500, € 10.000, € 12.500, € 15.000 of, in zeer uitzonderlijke gevallen, € 20.000.

De sluitingsdatum voor aanmelding is 1 april voor het daaropvolgend studiejaar. Meer informatie vind je op: www.cultuurfonds.nl


Prins Bernhard Cultuurfonds toekenningen

Lees verder

Particuliere fondsen

Een aantal particuliere fondsen ondersteunt ook vervolgstudies in het buitenland.

Toekenningen particuliere fondsen voor vervolgstudie in het buitenland.

Lees verder

Fulbright beurzen zijn voor studenten in hun laatste studiejaar en recent afgestudeerden die een ‘graduate’ studie of onderzoek willen doen in de Verenigde Staten. Kandidaten moeten hele goede cijfers hebben en ook betrokken zijn bij andere activiteiten naast hun studie. De hoogte van een Fulbright beurs, waarvan er ongeveer 20 in Nederland beschikbaar zijn, is tussen $2,500 en $12,500 voor reiskosten of een bijdrage in de verblijfskosten. Aanmelding en afhandeling gaat via het Fulbright Centrum in Amsterdam.

De deadline voor het aanvragen voor een Fulbright beurs is op 31 januari. Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure is te vinden op hun website: www.fulbright.nl


Culturele samenwerking

Nederland heeft culturele samenwerkingsverbanden met ongeveer 40 landen.

Beschikbare beurzen en de hoogte van de beurs varieert per land en is altijd beperkt. Beurzen worden toegewezen door het gastland voor een maximum van 1 jaar.


Aanmelddata

Sluitingsdata voor aanmelding variëren tussen december en januari voor het daaropvolgend academisch jaar. Je aanvraag is veelomvattend. Het is goed om hiermee te beginnen rond september/oktober.


Voor meer informatie: www.nuffic.nl/cultureleverdragen