HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

De aard van je handicap kan een rol spelen bij geschiktheid voor bepaalde opleidingen.

Beperkingen en bepaalde opleidingen

Dit betreft met name beperkingen gerelateerd aan de hoofdstroom van de studie. Zo zijn er op voorhand een aantal beperkingen te noemen die zich moeilijk verenigen met een bepaalde opleiding. Deze worden hieronder per school uitgelicht.

Vaak blijkt bij de ingangstoets, of gedurende het eerste jaar van de studie, of deze specifieke studie voor jou haalbaar is. Er zijn veel aanpassingen mogelijk maar de mogelijkheden zijn niet onbeperkt.

HKU Theater

Er worden bij Acting en de docentopleiding hoge eisen gesteld aan je lichamelijke en psychische capaciteiten. Toekomstige studenten wordt dan ook gevraagd om een gezondheidsverklaring te tekenen, waarin ze aangeven de studie fysiek aan te kunnen.

Verder kunnen studenten die blind zijn niet terecht bij de docentopleiding, Acting, Interaction Performance Design (IPD) en Theatervormgeving.

Studenten die doof zijn zullen bij de docentopleiding, IPD, Acting en Writing onoverkomelijke problemen ondervinden.


HKU Games en Interactie, HKU Muziek en Technologie en HKU Media

Voor alle opleidingen zijn fysieke problemen met de handen waardoor de student geen computer kan gebruiken een belemmerende beperking. Verder geldt dat bij een visuele handicap de opleidingen binnen Media en Art in principe niet mogelijk zijn.

HKU Utrechts Conservatorium

De meest belemmerende functiestoornissen zijn ernstige gehoorproblemen of onvoldoende snel noten kunnen lezen (op papier of in braille). Voor deze twee problemen zijn waarschijnlijk geen doeltreffende voorzieningen mogelijk.

Toegankelijkheid gebouwen

Helaas zijn niet alle HKU gebouwen goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Als je meer informatie wilt over een bepaald gebouw, neem dan contact op met de studentendecanen.

Twijfels?

Het is van belang dat je een weloverwogen studiekeuze maakt. Mocht je - na toelating - twijfelen of je gewenste studie met jouw functiebeperking haalbaar is, kun je een gesprek aanvragen. Neem contact op met HKU servicebalie studentzaken via sz@hku.nl. Vermeld als onderwerp: Intake Functiebeperking