HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Het protocol studeren met een functiebeperking is de procedure waarin is vastgelegd wat je moet doen om passende voorzieningen te krijgen. Startpunt voor aanvraag van voorzieningen is de studentendecaan.

Aanpak

Hieronder staan in het kort de stappen weergegeven die je moet nemen:


  1. Lees het protocol en de procedure goed door, bekijk het overzicht mogelijke voorzieningen en download het intakeformulier.
  2. Stuur een recente (medische) verklaring over je functiebeperking samen met het ingevulde intakeformulier aan de studentendecanen via sz@hku.nl. Vermeld als onderwerp "functiebeperking". De studentendecaan organiseert de afspraak met jou en je tutor.
  3. Neem bij vragen contact op met het HKU Servicebalie Studentzaken, je tutor of studentendecaan.

Aanvraagtermijn

Meld je meteen na je toelating bij de studentendecaan zodat je vanaf de start van je studie gebruik kunt maken van voorzieningen.

Toegangelijkheid gebouwen

Helaas zijn niet alle gebouwen van de HKU goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Als je meer informatie wilt over een bepaald gebouw, neem dan contact op met de studentendecanen.

Verwachtingen

Wij verwachten dat je
• gemaakte afspraken nakomt
• hulpmiddelen en voorzieningen optimaal gebruikt
• wijzigingen in je situatie meteen doorgeeft
• gestelde termijnen niet overschrijdt.

Gemaakt door HKU studenten voor Handicap en Studie.