HKU Studentportal
HKU Studentportal
 • Volg ons op facebook
 • Volg ons op twitter

De laatste loodjes van de opleiding. Alle belangrijke informatie met betrekking tot je afstuderen staat hier. Succes!

Eindexamen procedure 2017-2018

De eindexamencommissie van de Schrijfopleiding die advies uitbrengt aan de Examencommissie van HKU Theater, wordt gevormd door de hoofddocent die wordt bijgestaan door twee adviseurs: één intern en één extern gecommitteerde.


Er is één geplande diploma-uitreiking, vrijdag 29 juni 2018 van het lopende schooljaar.

De afstudeergesprekken vinden plaats op donderdag 7, vrijdag 8, maandag 11 juni 2018. Studenten met studievertraging studeren in januari van het volgende schooljaar af, tenzij met de examencommissie een ander moment is overeengekomen.


Iedere vierdejaars student sluit zijn of haar studie af met een eindexamen. Dit eindexamen wordt gevormd door een te schrijven eindwerk (afstudeerproject schrijven) en scriptie (afstudeeressay). Beide werken worden na indienen getoetst door de Eindexamencommissie van de Schrijfopleiding. Deze commissie bestaat uit de hoofddocent, één intern en één extern gecommitteerde. De commissie beoordeelt de werken en brengt advies uit bij de Examencommissie van HKU Theater, die verantwoordelijk is voor het toekennen van het diploma. Indien beide werken worden goedgekeurd wordt er een afstudeergesprek georganiseerd.

Planning

Om 29 juni af te studeren, dien je de volgende planning aan te houden:

Uiterlijk donderdag 5 april 2018 lever je bij de examencommissie je afstudeerwerk in:

 • het afstudeerproject schrijven (drama of scenario) en je afstudeeressay (ofwel scriptie).

Inleveren eindwerk en scriptie

Eindwerk:

 • 1 pdf, mailen naar laura.degroot@hku.nl met een korte omschrijving van je eindwerk (5 regels)

 • Drama: 3 hard copies (3 voor eindexamencommissie),
 • Scenario: 3 hard copies (3 voor de eindexamencommissie)


Scriptie:

 • 1 pdf, mailen naar laura.degroot@hku.nl met een korte omschrijving van je scriptie (5 regels)
 • 3 hard copies (3 voor de eindexamencommissie)

Van zowel het eindwerk als de scriptie wordt er één gearchiveerd en één komt ter inzage in de Theaterbibliotheek.


Voor het printen en inbinden van je werken kun je eenmaal tot € 90,- declareren (inclusief eventuele kosten bij een herkansing). Lever hiertoe het ingevulde declaratieformulier en de bonnen/kwitanties in bij Maaike Calame: kamer 6, JKH 17/18.

Voorblad eindwerk en scriptie

Vermeld op het voorblad in ieder geval de volgende gegevens:

 1. Titel scriptie of titel eindwerk
 2. HKU Theater  (HKU niet uitschrijven)
 3. Writing for Performance of Bachelor in Theatre Writing for Performance
 4. Scriptie / eindwerk (geef aan wat voor een werk het betreft)

  > evt op eerste pagina na het voorblad vermelden wat voor eindwerk het betreft.
  Toneel, jeugdtheater, monoloog. En hoeveel personages.
  Scenario voor welk medium, televisie, film of iets anders. 

 5. Naam student / (studentnummer)
 6. Naam begeleider
 7. Datum van inleveren!

  Vergeet deze bij een eventuele herkansing dan ook niet aan te passen.

Begeleiding eindwerk en scriptie

Bij het schrijven van het eindwerk een scriptie krijg je een begeleider toegewezen. De wijze van toewijzing, de rol en taakverdeling staan beschreven in het volgende document:

Instructie begeleiding eindwerken en scripties

Beoordeling eindwerk en scriptie

Beide eindwerken worden beoordeeld door de hoofddocent Mathijs Verboom. Hij laat zich adviseren door:

 1. Intern gecommitteerde/docent opleiding,
 2. Extern gecommitteerde.

Vervolgens brengt Mathijs Verboom een oordeel aan de examencommissie van HKU Theater.


Uiterlijk woensdag 22 mei krijg je te horen of je kunt afstuderen of moet herschrijven;

 • Indien niet voldaan, neemt de hoofddocent contact op met de student. Er wordt een opdracht tot herschrijven gegeven met een daaraan verbonden nieuwe deadline.
  Daarna wordt het werk opnieuw beoordeeld, zoals hiervoor beschreven.
 • Indien voldaan, neemt de hoofddocent contact met de student op. De punten kunnen worden afgetekend in Osiris. Een schriftelijke beoordeling volgt.

OSIRIS checken

Check zelf in OSIRIS of je studiepunten zijn verwerkt.

 • tot woensdag 30 mei 2018 heb je de tijd om niet afgetekende studiepunten te behalen en om eventueel commentaar van de examencommissie op de afstudeerwerk te verwerken. Klopt dit niet, ga langs je tutor Mariëlle van Sauers

 • ISA’s; lever je verslagen voor je ISA’s in voor het einde van mei, zodat deze nog nagekeken kunnen worden en de punten verwerkt voor de laatste check op 30 mei 2018!
 • op uiterlijk dinsdag 5 juni krijg je te horen of je definitief kunt afstuderen;
 • bij een positief antwoord wordt na goedkeuring je afstudeergesprek gevoerd, indeling in juni nader te bepalen;
 • op vrijdag 29 juni ontvang je je diploma.

Afstudeergesprek

Het afstudeergesprek is het laatste studiepunt dat je tijdens de opleiding verdient.

Het gesprek duurt een uur. De indeling van de afstudeergesprekken is afhankelijk van de beschikbaarheid van de begeleiders en wordt door de onderwijscoördinator bekend gemaakt.

Op de geplande datum dient de student zelf gasten uit te nodigen.

 

Deze gasten zijn in elk geval:

• Relevante gesprekspartners.

Hierbij worden vooral gasten uit het werkveld aangeraden. De student zorgt er voor dat zij de eindwerken gelezen hebben en op de hoogte zijn van de inhoud van deze werken.

• Toehoorders.

Dit kunnen vrienden zijn, familieleden of medestudenten.

Daarnaast is de studieleider (Mathijs Verboom) bij het gesprek aanwezig. Hij is degene die het gesprek samen met de student leidt.

 

Het eerste deel van het gesprek is opgezet als een presentatie, waarbij de student ingaat op beide werken, het onderzoek dat hij of zij gedaan heeft en de gevolgen die dit gehad heeft voor het schrijven van zijn of haar eindwerk.

Deze presentatie duurt minimaal twintig minuten. Indien de student gebruik wil maken van een beamer voor een power point presentatie, dan dient hij of zij dit op tijd te reserveren via Maaike Calame.

 

Na de presentatie voert de studieleider samen met de gasten en de student een inhoudelijk gesprek over de eindwerken en de ontwikkeling van de student in kwestie. Hierbij wordt ingegaan op de studieloopbaan van de student, het proces van het schrijven van de eindwerken en de plannen van de student voor de toekomst.

 

Aan het eind van het gesprek bepaalt de studieleider of de student in kwestie de module behaald heeft en daarmee afstudeert.NB de afstudeergesprekken worden alleen gevoerd met de studenten die alle studiepunten hebben behaald. Een indeling van de gesprekken wordt eind mei/begin juni gemaakt  en aan jullie verstuurd.Mogelijke data voor gesprekken:

donderdag 7, vrijdag 8, maandag 11 juni 2018