HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Stageoriëntatie

De stage wordt voorbereid met een aantal bijeenkomsten gedurende het 2e en het 3e jaar.Gedurende die periode moet je onder meer jouw stagedoelstellingen formuleren en je oriënteren op het werkveld maar ook op de interdisciplinaire schoolprojecten die voor jou relevant zijn.

Doel van de stage

Waar moet de stage aan voldoen, wat is een geschikte stage?

Gedurende de bachelorfase van de studie theatervormgeving moet je stage lopen. Deze stage moet je in staat stellen contact te leggen en ervaring op te doen met het professionele werkveld. De stage vindt plaats binnen een bestaande organisatie, buiten HKU. De stageverlener is een instelling of persoon waarbij het theatrale product, het theater maken voorop staat.

De stage is een productioneel gerichte stage, dat wil zeggen dat je het proces van voorbereiding tot voorstelling van een ontwerper / ontwerpteam / concept kunt meemaken. Je kunt vanuit een persoonlijke fascinatie, ambitie, specialistische vaardigheden of leerbehoeftes kiezen om je op een meer specifieke stage te richten (bv. stage lopen bij een kostuumontwerper, lichtontwerper, poppen of maskermaker), of een meer ambachtelijke stage te kiezen (stage lopen in een atelier, decorbouwbedrijf, bedrijf voor special effects…). Je kunt uiteraard ook voor een bepaald genre binnen het theatervak kiezen (opera, beeldend theater, teksttoneel, locatietheater, dans, mime, evenementen etc).
Het doel van de stage is dat je inzicht verwerft in de beroepsuitoefening van de theatervormgever en praktijkervaring op doet.
Je wordt daarbij ondersteund door een stagebegeleider, die zelf het beroep van theatervormgever in de brede zin van het woord (gespecialiseerd of verwant) al een aantal jaren uitoefent.

Het is mogelijk stage in het buitenland te lopen. De stage moet dan wel aan dezelfde eisen voldoen. Neem als je hier plannen voor hebt vroegtijdig contact op met de stagen - coördinator. (Een stage is iets anders dan een periode aan een buitenlandse school studeren, ook dit is mogelijk, je kunt je hiervoor oriënteren bij Internationale Zaken van HKU).

Een aanbod van stage plaatsen kun je vinden op de site van HKU.

Contact

Wie is verantwoordelijk voor het contact?

Je zoekt zelf een stage en legt contact met de stageverlener en onderhandelt over de mogelijkheden (periode, werkzaamheden, stagevergoeding etc.).
De stagecoördinator is beschikbaar voor ruggespraak. De stagecoördinator, of andere docenten, kunnen je desgevraagd adviseren als je problemen hebt een geschikte stage te vinden.

Tijdens de stage houdt je regelmatig contact met de stagecoördinator.

Stageovereenkomst

Stagerichtlijnen

Periode

Vanaf wanneer mag je stagelopen ?

Op dit moment is het zo dat je stage mag lopen in de eerste helft van het 4e jaar (vanaf de vakantie Juli / Aug. tot en met Januari). In exceptionele gevallen van een uitzonderlijk leerzaam stage verzoek bestaat er de mogelijkheid een vervroegde stage aan te gaan.

Daarnaast kun je zelfstandig je werk (theoretisch / praktisch) verdiepen, of praktijkervaring opdoen, of vorm geven aan een specialisatie, met de ISA's. Je kunt met deze ISA's ook als vormgever je bijdrage leveren aan interne of externe producties.