HKU Studentportal
HKU Studentportal
 • Volg ons op facebook
 • Volg ons op twitter

Op deze pagina vind je de competenties beschreven voor de dramaschrijver.

De Schrijfopleiding werkt met de landelijke vastgestelde competenties uit het opleidingsprofiel van de bachelor-opleiding theater:

 • creërende vermogen,
 • visie,
 • ambachtelijk vermogen,
 • vermogen tot samenwerking,
 • communicatief vermogen,
 • ondernemerschap,
 • omgevingsgerichtheid,
 • lerend vermogen,
 • reflectief vermogen,
 • innovatief vermogen.

Creërend vermogen

De dramaschrijver kan zowel artistiek autonoom als binnen de randvoorwaarden van een opdracht eigen materiaal en materiaal dat door research is verkregen omzetten naar artistieke concepten en deze in teksten vormgeven. Hij doet dit op basis van zijn fascinaties, intuïties, waarnemingen, alsmede een eigen signatuur en artistieke zeggingskracht.

Visie

De dramaschrijver is in staat een mens- en wereldbeeld te ontwikkelen, deze te koppelen aan zijn vakgebied en te communiceren in zijn teksten.

Vermogen tot samenwerking

De dramaschrijver bezit het vermogen om binnen een artistiek proces met uitvoerders van zijn teksten, medemakers en opdrachtgevers, constructief samen te werken. Daarbij kan hij schakelen tussen enerzijds het behoud van zijn eigenheid en artistieke uitgangspunten en anderzijds de wensen van de overige betrokkenen.

Communicatief vermogen

De dramaschrijver bezit het vermogen om zijn visie zowel mondeling als schriftelijk af te stemmen op en te verantwoorden binnen de diverse beroepscontexten. Hij zet daarbij zijn dramaturgische kennis in om zijn werk en werkwijze te onderbouwen, toe te lichten en te verbinden aan dat van overige betrokkenen.

Ambachtelijk vermogen

De dramaschrijver beheerst een breed scala aan technieken en schrijfstrategieën om dramateksten te ontwikkelen. Hij heeft inzicht in zijn eigen schrijfproces en kan zijn verbeelding, dramatisch besef en talig vermogen effectief toepassen.

Ondernemerschap

De dramaschrijver bezit een ondernemende houding om in de beroepspraktijk werk te creëren en genereren. Hij is in staat zichzelf en zijn werk zo te organiseren dat hij in een breed en divers werkveld werkzaam kan zijn.

Omgevingsgerichtheid

De dramaschrijver is in staat zich te laten inspireren door zijn omgeving. Hij kan nieuwe verbindingen leggen en deze plaatsen binnen de context van zijn eigen werk.

Lerend vermogen

De dramaschrijver kan anticiperen op zijn eigen vakmatige en artistieke ontwikkeling. Hij bezit nieuwsgierigheid, toont initiatief en heeft een onderzoekende houding om de grenzen van zijn vak te verkennen en verbreden.

Reflectief vermogen

De dramaschrijver kan reflecteren op zijn eigen schrijfproces en teksten. Op basis hiervan is hij in staat een strategie te ontwikkelen om zijn teksten te versterken.

Innovatief vermogen

De dramaschrijver bezit nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding om de grenzen van zijn kunst verder te verkennen en verleggen. Hij heeft een open houding ten opzichte van experimenten op zijn vakgebied.