HKU Studentportal
HKU Studentportal
 • Volg ons op facebook
 • Volg ons op twitter

Op deze pagina vind je informatie over de internationale stage tijdens jaar 3 van je opleiding.

Opdracht Internationale stage

Download hier de digitale versie van de Studiehandleiding van Internationale stage & pitch

Opdracht vrije invulling binnen de volgende kaders:

 • activiteit en verdieping in de leerlijnen: maken en begeleiden
 • voorafgaand aan de stage: onderzoek naar kenmerken van de stage-instelling, de cultuur en het theater-educatieve landschap van het stageland
 • op de stageplek artikel en onderzoek naar theater en de theater-educatieve praktijk van de instelling of het stageland

Stappenplan voorbereiding internationale stage

Evaluatie: voorbereiding internationale stage

Plan

Je schrijft zelf een Plan en formuleert hierin je leerdoelen.
Je geeft een mondelinge presentatie van dit plan voor vertrek.

Internationale stage - pitch

Instelling

Theater-educatieve organisatie, onderwijsinstelling met buitenschools netwerk.

Omvang en periodeomvang

 • Voorbereiding, pitch, stage, transferkamp en verslag: 11 ects.
 • Onderzoek 9: internationaal werkveld: 1 ects.
 • Kan ingevuld worden in een periode van 3 tot 4 maanden
 • Periode: Jaar 3; vanaf eind april tot half augustus

Begeleiding

Begeleiding op de stage-plaats:

 • door ervaren dramadocent/maker, de stagebegeleider

Vanuit HKU Theater:

 • door Jet Vos, je HKU-begeleider via groepsbijeenkomsten, individuele afspraken en per mail
 • door Charmaine van der Heijden van het SSC; via groepsbijeenkomsten en per mail
 • door collegiale gesprekken met docenten en medestudenten

Beoordeling

Je wordt beoordeeld:

 • op basis van Evaluation form en informatie van de stagebegeleider
 • op basis van weblog en schriftelijk stageverslag
 • op basis van onderzoek en artikel over het internationale werkveld
 • op basis van deelname aan de gemeenschappelijke presentatie tijdens het transferkamp
Evaluation form

Transferkamp - info & opdracht

Criteria

 • stage voldoet volgens de HKU-begeleider aan gestelde kaders
 • positieve beoordeling van stagebegeleider m.b.t. het functioneren van de student
 • volledige en adequate verantwoording in het weblog, het stageverslag en in OSIRIS

Om je stage te kunnen uitleggen aan je toekomstige stageadres kun je gebruik maken van de Engelse modulebeschrijving

Plaatsing

HKU Theater heeft een netwerk van contacten met instellingen in het buitenland die op de hoogte zijn van het kader en de eisen van de internationale stage van de HKU. Je maakt bij voorkeur gebruik van deze contacten, maar je kan zelf ook voorstellen voor een stage-plaats doen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stage-plaats.

Netwerk wereldstages

Aanmelding en begeleiding

De aanmelding en begeleiding van de internationale stage loopt via:

Studenten Service Centrum naar het buitenland

Opleidingseisen:

Stagecontract

Klik hier voor het modelcontract voor dit type stage

Modulebeschrijvingen

De modulebeschrijvingen van Internationale stage & pitch en Onderzoek 9 Internationaal werkveld vind je in Osiris.