HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Waarom?

Muziek en Technologie ziet een ‘ontmoeting met een andere cultuur’ als de basis voor internationalisering. Enerzijds is zo’n ontmoeting en interactie met een andersoortige muzikale ontwerp en productieprincipes zeer leerzaam, omdat er een ander en breder referentiekader ontstaat voor de eigen ontwerp principes van jou als student. Anderzijds leiden die ontmoetingen en bijbehorende opgedane nieuwe inzichten tot nieuwe mogelijkheden. Daarom ondersteunt HKU Muziek en Technologie studenten die tijdens hun studie naar het buitenland willen.

Hoe begin je?

Er moet heel wat geregeld worden vanaf je eerste idee tot je werkelijke vertrek. Wanneer je tijdens je studie naar het buitenland wilt, zijn er een aantal stappen te doorlopen. Welke dat zijn, kun je lezen in 'Hoe begin je?'

Wanneer?

In jaar 2 zijn er al een aantal mogelijkheden om naar het buitenland te gaan, zoals bijvoorbeeld de Game Jam in Zuid-Korea.

In jaar 3 kun je in het eerste semester een stage in het buitenland volgen.

In het tweede semester van jaar 3 en in het eerste semester van jaar 4 kun je een project in het buitenland doen of kun je op exchange bij een buitenlandse Partner Instelling.

Waarheen?

Een Stage in het buitenland regel jezelf. Dit betekent dat je dus in principe overal naar toe kunt gaan, mits het Stageplan en een aantal randvoorwaarden (zoals veiligheid) door je Stagebegeleider zijn goedgekeurd.


Wil je een Exchange in het buitenland doen, dan kan dat bij een Partner-instelling waar MenT een zgn. uitwisselingsovereenkomst mee heeft. In sommige gevallen en op advies van een docent, kan dit ook bij een instelling zijn waar MenT nog geen overeenkomst mee heeft. Zie Exchange voor meer informatie.


Projecten worden door MenT aangeboden of door een samenwerking met een andere instelling. Er zijn verschillende locaties waar de projecten zich afspelen, zowel binnen als buiten Europa. Zie Project voor meer informatie.

Ervaringen

Op de website van HKU Onderwijs- en Studentzaken vind je ervaringsverhalen en verslagen van studenten die tijdens hun studie in het buitenland geweest zijn.


Contactpersonen

  • Portefeuillehouder Internationalisering (PHI): Ferdinand Boland: kan je meer vertellen over de inhoud en de procedure van stages, projecten en exchange.
  • Tutor: kan je ondersteunen in je studievoortgang m.b.t. ‘buitenland’, je exchange aanvraag, je stagecontracten, etc.
  • HKU Onderwijs- en Studentzaken: regelt samen met jou de ‘praktische zaken’, zoals beurzen en visum en informeert je over de aanvraagprocedure bij een buitenlandse instelling.