HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Vanaf februari 2017 biedt HKU studenten 2 minoren aan om hun horizon te verbreden. Elke minor telt 30 ECTS en is toegankelijk voor studenten van buiten én binnen HKU.

Minor Creatieve Ontwerpprocessen

In de Minor Creatieve Ontwerpprocessen van HKU verken en experimenteer je met creatieve en technische ontwerpprocessen en onderzoeksmethoden vanuit drie verschillende creatieve domeinen en perspectieven: interactief performatief, ruimtelijk en narratief. Je werkt vanuit het zwaartepunt van deze domeinen aan een creatief maakproces en -product, je voert gerelateerd onderzoek uit en reflecteert op je maakproces. Het zwaartepunt ligt dus op onderzoek door en naar ontwerpen.


Klik hier voor meer informatie

Minor Critical Media Design

Deze minor verbindt het maken en ontwerpen van mediaproducten aan het onderzoek naar een uiterst actueel vraagstuk: de – al dan niet geslaagde - integratie van grote aantallen vluchtelingen in de lokale samenleving.


Deelnemende studenten onderzoeken de stand van de integratie en de rol van visuele media in beeldvorming en maatschappelijk debat, en het appél aan sentimenten en onderbewuste emoties. Ze verbeelden dat onderzoek in films, illustraties, animaties of andere media-uitingen. Derde poot van de minor is dat actief de verbinding wordt gezocht met (lokale) maatschappelijke organisaties, instellingen, burgers en vanzelfsprekend vluchtelingen zelf, om dat werken aan integratie en maatschappelijk gesprek duurzaam vorm te geven.


Klik hier voor meer informatie

HKU behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Vragen en contact

Neem contact op via sz@hku.nl en wij zorgen ervoor dat je vraag zo snel mogelijk wordt beantwoord.