HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Een werkschouw is een speciale beoordelingsvorm.

Tijdens een werkschouw wordt je werk integraal en in samenhang bekeken door een commissie van docenten. Kijk in de modulebeschrijving (in Osiris) van de werkschouw van jouw opleiding voor uitgebreide opleidingsspecifieke informatie.

Herkansing

Als je niet aan de criteria van de werkschouw voldoet kan je de schouw herkansen, net als alle andere modules. Voor de werkschouw gelden wel een aantal specifieke regels.

Propedeuse

In de propedeuse kan je de werkschouw eenmaal herkansen:

  • de schouw van december/januari tijdens de schouw van mei/juni;

  • de schouw van mei/juni in augustus op de herkansingsdag voor werkschouwen.

Postpropedeuse

In de postpropedeuse kan je de werkschouw tweemaal herkansen:

  • de schouw van december/januari in mei/juni en daarna in augustus;
  • de schouw van mei/juni in augustus op de herkansingsdag voor werkshouwen en daarna in december/januari van het volgende cursusjaar.

Bindend studieadvies

Je moet beide werkschouwen (of daarmee vergelijkbare integrale beoordelingen van jouw richting) halen om door te mogen naar het tweede jaar. Is je werkschouw A (van december/januari) onvoldoende, dan kun je deze herkansen tijdens Schouw B (van mei/juni). In augustus heb je de laatste mogelijkheid om een onvoldoende van de schouw van mei/juni te herkansen. Wanneer je dan ook geen voldoende haalt, acht de examencommissie het niet realistisch dat je de opleiding met succes kan vervolgen en afronden. Je voldoet daarmee niet aan de eisen van het propedeutisch examen en krijgt een negatief bindend studieadvies (BSA).