HKU Studentportal
HKU Studentportal
 • Volg ons op facebook
 • Volg ons op twitter

Je vindt hier de praktische werkafspraken rond toetsen en beoordelen van HKU Media.

Tentamen

 • Elke module wordt afgesloten met een ‘tentamen’ (= een afrondende beoordeling).

 • De tentamenvorm kan variëren: een opdracht, een presentatie van werk aan je docent, een project of werkstuk, een kennistoets of anderszins.

 • De criteria waarop je wordt beoordeeld zijn van tevoren bekendgemaakt in de modulebeschrijving.

 • De resultaten worden binnen de afgesproken termijn mondeling en schriftelijk bekendgemaakt.

 • De docent verwerkt het resultaat in OSIRIS.

Herkansing

Als je een tentamen niet hebt gehaald:

 • kan je het tentamen ten minste 1x herkansen (zie modulebeschrijving voor nadere info);
 • De docent bepaalt de vorm van herkansing (bv extra taak, vervangende opdracht, opnieuw volgen module etc. )
 • Herkansingen vinden plaats in vastgestelde weken conform het jaarrooster Media
 • De docent of het onderwijsbureau informeert je per mail over dag, tijdstip en inhoud van de herkansing

Heb je na de herkansing(en) nog niet aan de criteria voldaan, dan heb je het volgende studiejaar weer de mogelijkheid om dezelfde module te herkansen.

Afwezig

Als je om een geldige reden niet aanwezig kon zijn bij het tentamen, mag je herkansen. Voorwaarde: je hebt je afwezigheid van tevoren aan de docent en je tutor bekendgemaakt. Had je geen geldige reden en/of heb je je docent en tutor van tevoren niet ingelicht, dan:

 • word je uitgesloten van de eerste herkansingsmogelijkheid;
 • kan je alleen deelnemen aan de tweede (en laatste) herkansingsmogelijkheid.

Tijdvak

Dit zijn de reguliere herkansingstijdvakken (pdf).

Werkschouw

Tweemaal per jaar wordt er een werkschouw gehouden. Dit is een speciale beoordelingsvorm. Je werk wordt integraal en in samenhang bekeken door een commissie van docenten.

Lees verder

Vrijstelling en wijziging programma

Als je meent in aanmerking te komen voor een vrijstelling van het afleggen van een of meerdere tentamens wend je je tot de examencommissie van jouw opleiding. Dit doe je ook als je zou willen afwijken van je reguliere programma.

Lees verder

Bindend studieadvies (BSA)

In je eerste jaar van je opleiding moet je aan bepaalde minimumvereisten voldoen. Lukt dat niet, dan loop je het risico een bindend studieadvies (BSA) te krijgen. Je moet je studie dan staken.

Lees verder