HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Als je een tentamen (of een schouw) niet hebt gehaald of je hebt niet kunnen deelnemen, kom je in aanmerking voor een herkansing.

Elk programmaonderdeel (module) wordt afgesloten met een beoordeling en kan minimaal eenmaal worden herkanst. De herkansing vindt plaats in de eerste week van het volgende blok.

Herkansing

Als je een module met een onvoldoende hebt afgesloten:

  • krijg je nog geen studiepunten, maar wel een aantekening in OSIRIS;
  • overleg je met de examinator (beoordelende docent of voorzitter van een beoordelende commissie) over de vorm van herkansing, inclusief over aanwijzingen ter verbetering;
  • legt de examinator de gemaakte afspraken vast;
  • en ook na de herkansing(en) nog niet aan de criteria voldoet, moet je de module opnieuw volgen.

Aantal herkansingen

In de modulebeschrijving vind je hoeveel herkansingen er voor die module zijn vastgesteld:

  • beoordeling: aan het eind van de module;
  • eerste herkansing: in de eerste week van het volgende blok;
  • indien een tweede herkansing: in de herkansingsweek in augustus.

Herkansingsschema 2017-2018

Beoordeling Herkansing 1 Herkansing 2
blok 1 wk 13-17 nov 2017 herk.week aug 2018
blok 2 wk 05-09 feb 2018 herk.week aug 2018
blok 3 wk 16-20 apr 2018 herk.week aug 2018
blok 4 zie 'Uitzonderingen' herk.week aug 2018

Uitzonderingen

1 - schouw

De twee schouwen in de propedeuse zijn eenmaal te herkansen. Je kan de eerste schouw herkansen door de tweede schouw te doen. De tweede schouw kan je in augustus herkansen, op voorwaarde dat de eerste schouw voldoende was.

Is de eerste schouw onvoldoende, en ook de tweede schouw in juni onvoldoende, dan kan je niet verder studeren en volgt een negatief bindend studieadvies (BSA).


2 - blok 4

Als je in jaar 1 of 2 blok 4 afsluit met een onvoldoende, krijg je in week 9 en 10 van het blok de gelegenheid om je project alsnog met een voldoende af te sluiten. De eerste herkansingsmogelijkheid valt dan in week 10.

Afwezig

Meld het tijdig bij je tutor als je niet aanwezig kunt zijn bij een beoordeling.

Bindend studieadvies

In het eerste jaar van je opleiding moet je 52 ECTS behalen inclusief beide beoordelingen PEO (schouw). Lukt dat niet, dan krijg je een negatief bindend studieadvies (BSA). Je moet je studie dan staken.