HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

De Opleidingscommissie (OC) van de school Beeldende Kunst vertegenwoordigt alle studenten en docenten van de opleiding.

Docentleden hebben voor een periode van drie jaar zitting in de OC, studentleden voor een periode van één jaar. De leden treden aan het eind van hun zittingsperiode af. Ze zijn voor een volgende zittingsperiode herkiesbaar. In het begin van een studiejaar zijn er verkiezingen.

Wat doet een OC?

De kerntaak van een OC is advisering over alle zaken die het onderwijs betreffen. De OC signaleert en adviseert, maar lost geconstateerde problemen niet zelf op. Dat laatste is de taak van de schooldirecteur. Een belangrijk punt van aandacht is het vaststellen van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de manier waarop deze wordt uitgevoerd. Kwaliteitszorg is eveneens een belangrijk onderwerp. De uitkomsten van panelgesprekken, maar ook de landelijke enquêtes, de Nationale Studentenenquête (NSE) en HBO-Kunstenmonitor (Alumni) worden besproken.


Voor zowel de CMR (Centrale Medezeggenschapsraad) als de OC geldt dat deze door een secretaris wordt ondersteund en dat de leden een vergoeding ontvangen.

Samenstelling OC Beeldende Kunst

Om de samenstelling van de OC van de School Beeldende Kunst te kunnen bekijken moet je eerst inloggen. Dit doe je door rechts bovenaan de pagina op de link te klikken.

Meer weten?