HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Je vindt hier de praktische werkafspraken rond toetsen en beoordelen van de bacheloropleiding Fine Art.

Tentamen

  • Elke module wordt afgesloten met een ‘tentamen’ (= een afrondende beoordeling).

  • De tentamenvorm kan variëren: een opdracht, een presentatie van werk aan je docent, een project of werkstuk, een kennistoets of anderszins.

  • De criteria waarop je wordt beoordeeld zijn van tevoren bekendgemaakt in de modulebeschrijving.

  • De resultaten worden binnen de afgesproken termijn mondeling en schriftelijk bekendgemaakt.

  • De docent verwerkt het resultaat in OSIRIS.

Herkansing

Als je een tentamen niet hebt gehaald:

  • kan je het tentamen ten minste 1x herkansen (zie modulebeschrijving voor nadere info);
  • legt de docent de gemaakte afspraken vast op een herkansingsformulier.

Heb je na de herkansing(en) nog niet aan de criteria voldaan, dan moet je de module in het volgende collegejaar opnieuw volgen.

Wanneer herkansen?

Raadpleeg de modulebeschrijving voor het tijdvak waarin de herkansing van een module plaatsvindt.

Werkschouw

Tweemaal per jaar wordt er een werkschouw gehouden. Dit is een speciale beoordelingsvorm. Je ontwikkeling wordt integraal en in samenhang bekeken door een commissie van docenten. Lees verder>>

Bindend studieadvies (BSA)

In je eerste jaar van je opleiding moet je aan bepaalde minimumvereisten voldoen. Lukt dat niet, dan loop je het risico een bindend studieadvies (BSA) te krijgen. Je moet je studie dan staken.

Vrijstelling en wijziging programma

Ben je van mening dat je in aanmerking komt voor een vrijstelling van het afleggen van een of meer tentamens? Wil je afwijken van het reguliere programma? Wend je dan tot de examencommissie van jouw opleiding. Kijk hier voor meer informatie.

Meer weten?