HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Je vindt hier de praktische werkafspraken rond toetsen en beoordelen van de bacheloropleiding Docent beeldende kunst en vormgeving.

Toetsplan

Alle regels en afspraken rond toetsing en beoordeling zijn opgenomen in het toetsplan:

Herkansen

Herkansingen vinden plaats in het blok volgend op het moment waarop de laatste toets van de module is afgenomen (met uitzondering van stages en project-onderwijs).

Werkschouw

Tweemaal per jaar wordt er een werkschouw gehouden. Dit is een speciale beoordelingsvorm. Je ontwikkeling wordt integraal en in samenhang bekeken door een commissie van docenten. Lees verder>>

Vrijstelling en wijziging programma

Ben je van mening dat je in aanmerking komt voor een vrijstelling van het afleggen van een of meer tentamens? Wil je afwijken van het reguliere programma? Wend je dan tot de examencommissie van jouw opleiding. Kijk hier voor meer informatie.

Bindend studieadvies (BSA)

In je eerste jaar van je opleiding moet je aan bepaalde minimumvereisten voldoen. Lukt dat niet, dan loop je het risico een bindend studieadvies (BSA) te krijgen. Je moet je studie dan staken.