HKU Studentportal
HKU Studentportal
 • Volg ons op facebook
 • Volg ons op twitter

Je curriculum biedt naast verplichte vakken ook de mogelijkheid om een eigen invulling te geven aan een deel van het programma. Per jaar moet je een vastgesteld aantal keuzepunten behalen.

Seminars en ISA's

Het keuzeprogramma bestaat uit activiteiten die je zelf kiest of initieert. Voorbeelden zijn:

 • seminars: deelname aan georganiseerde onderwijsactiviteiten in speciaal daarvoor bestemde periodes;
 • excursies;
 • beeldend onderzoek, bijvoorbeeld naar aanleiding van museumbezoek of lezingen;
 • korte stageachtige activiteiten;
 • andere zelf bedachte activiteiten.


Seminars zijn workshopachtige programma’s die één of twee weken duren en door de opleiding of school worden aangeboden. In seminarweken zijn er geen reguliere lessen. Het aanbod wordt tijdig via de portal bekendgemaakt. Individuele studieactiviteiten (ISA) zijn studieactiviteiten die je zelf initieert. ISA's vallen buiten het kernprogramma.


28 uur = 1 ECTS. Voor elke 28 uur die je aan een onderdeel uit het keuzeprogramma besteedt, krijg je 1 ECTS. Raadpleeg ook je tutor en/of OSIRIS.

Verdeling keuzepunten

ISA's Seminars
Jaar 1 3 ECTS 4 ECTS
Jaar 2 4 ECTS --
Jaar 3 1 ECTS --

Praktisch

 • Seminars worden afgetekend op basis van deelname en aanwezigheid door de docent van het desbetreffende seminar. Voor een seminar is geen ISA-aanvraag of beoordeling nodig. Voor alle andere activiteiten in het keuzeprogramma wel.
 • Voor alle andere activiteiten dien je van tevoren een voorstel in bij je ISA-docent (zie apart kader).

 • ISA-aanvragen die per mail worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.
 • Bewaar je ISA-aanvraag, beoordelingsformulier en verslaglegging in je eigen dossier.
 • Eenmaal per jaar presenteer je een ISA-project op een ISA-dag.
 • Heb je in juni nog niet voldoende keuzepunten behaald, dan kan je de resterende resultaten alsnog tonen op een vast te stellen moment tijdens de herkansingsdagen in augustus. Ook is er dan een reserve-mogelijkheid om te presenteren.

ISA-dag

Elk jaar presenteer je eenmaal één ISA naar keuze. Dus geen seminar. Met een korte presentatie inspireer je je medestudenten met je beste, meest bijzondere of leerzame ISA. Er zijn twee ISA-dagen per jaar. Zodra de data van de ISA-dagen bekend zijn, worden deze hier gepubliceerd. Je meldt je aan door uiterlijk een week van tevoren je naam te noteren op de inschrijflijst bij de ingang van Pastoe.

ISA-docenten

Bij de opleiding Docent Beeldend zijn de tutoren belast met ISA-taken:


Zij zorgen voor het goedkeuren van je ISA-aanvragen, het beoordelen van je verslaglegging en het (laten) verwerken van de ISA-resultaten in OSIRIS.

Werkwijze ISA's

Twee keer per maand is er een ISA-spreekuur op Pastoe, beneden in de hal tegenover de WOM's. Je kunt dit spreekuur gebruiken om een ISA-aanvraag te doen of om je ISA te laten beoordelen.


Aanvraag

Met het aanvraagformulier (doc) dien je je voorstel voor een individuele studieactiviteit in. Je beschrijft wat je gaat doen, je formuleert zelf je leerdoelen en je bepaalt waar je ISA op zal worden beoordeeld.

Je neemt het aanvraagformulier ingevuld en op papier mee naar het spreekuur. Samen met de docent neem je de aanvraag door. Indien akkoord wordt er een handtekening op het formulier geplaatst. Je kunt dan aan de slag. Gaat de docent niet meteen akkoord, dan is er meteen tijd voor verhelderende vragen en kan je je aanvraag aanpassen.


Beoordeling

Op het beoordelingsformulier (doc) doe je verslag van het verloop van je ISA. Je beschrijft hoe je project is gegaan, of je je doelen hebt behaald en wat je hebt geleerd. Je formuleert aandachtspunten die je mee wilt nemen in je verdere leerproces.

Je neemt het beoordelingsformulier ingevuld en op papier mee naar het spreekuur, samen met het eventuele eindresultaat. Indien akkoord krijg je een handtekening en wordt het ISA-punt verwerkt in OSIRIS.