HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Op deze pagina vind je informatie over absentiemeldingen en wat te doen bij noodsituaties.

Gezondheid op de studentportal

BHV-ers

• Susanne van Rhee

• Patrick Boom

• Hans Gerrietsen

• Bas van Brakel

• Ria Mulder

• Robbert Scheer

• Marianne van der Hulst

• Barend Vermeulen

• Ismail Amini

• Sonja Heimans

• Magnus Nilsson

• Carlijn Kooijmans

• Marijke Arnold

• Simeon Bodden

• Loes Wernsen

Absentie

Studenten

Meld je vroegtijdig af bij de receptie van het Hoofdgebouw indien je lessen niet kunt bijwonen. Vooral docenten die individuele lessen geven en buiten Utrecht wonen, stellen het op prijs op de dag voordat zij lesgeven, te weten of en wanneer studenten niet aanwezig zullen zijn.


Docenten

In geval van absentie geef je dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 09:00 uur ’s ochtends door aan je leidinggevende en de receptie van Mariaplaats.


Contact receptie Mariaplaats:

telefoon: 030-2314044, e-mail: receptie.mariaplaats@hku.nl


Binnengekomen absentiemeldingen van studenten en docenten worden op de informatieborden en bij de receptie van het Hoofdgebouw bekend gemaakt. Je wordt vriendelijk verzocht zelf deze briefjes van het gangbord weg te halen als je weer aanwezig bent en dit aan de conciërge te melden. Je kunt ook telefonisch vragen of de conciërgerie dat wil doen.

Noodsituaties

Meld calamiteiten altijd bij de receptie via het telefoonnummer 030 231 40 44.

Zorg dat je op de hoogte bent van de vluchtweg plattegronden  van het gebouw, die op elke etage van het gebouw hangen.


De verzamelplaats bij calamiteiten bevindt zich voor het Hoofdgebouw op de Mariaplaats.


Bedrijfshulpverlening (BHV)

Het doel van bedrijfshulpverlening: Het voorkomen van schade aan de gezondheid van medewerkers, studenten en bezoekers als gevolg van een calamiteit. Het voorkomen, beperken en bestrijden van gevaren en het beheersen van gevolgen bij een calamiteit (brand, ongeval, ontruiming, ongewenst bezoek).


Algemene instructies

Bij een calamiteit moet zo snel mogelijk gehandeld worden. Dit is de verantwoordelijk van iedereen: studenten en medewerkers.

Meld de calamiteit zo snel mogelijk bij de receptie of via telefoonnummer 030 231 40 44.

Geeft altijd je naam, de plaats van de calamiteit en de aard van de calamiteit door.

Instructies bij brand

Als je de slow whoop hoort, verlaat je onmiddellijk het pand of volg je de instructies van de BHV-ers of de brandweer. Klik hier om een indruk te krijgen van het slow whoop signaal.

Als de slow whoop nog niet afgaat en je constateert brand sla dan het ruitje van de dichtstbijzijnde brandmelder in en begeef je zo snel mogelijk naar de verzamelplaats (voor het Hoofdgebouw op de Mariaplaats).


Instructies bij ongewenst bezoek

HKU Utrechts Conservatorium is geen openbaar gebouw, zorg daarom dat je altijd je studentenpas bij je hebt zodat iedereen weet dat je in het gebouw hoort.

Mocht er een onbekend en/ of ongewenste bezoeker in het gebouw zijn, meld dit bij de receptie of bel 030 231 40 44.

Geef je naam en de plaats waar deze persoon zich bevindt door. Handel niet en wacht op een medewerker.